Kritisch, betrokken, onafhankelijk en nieuwsgierig

 

Photo by Evelyn Ersanili

Sinan Çankaya krijgt ‘s avonds regelmatig goede ingevingen en ideeën. ‘s Ochtend drinkt hij daardoor verplicht een espresso met een ristretto of roma capsule. Hij knakt verder graag zijn vingerkootjes, observeert nauwlettend anderen, luistert naar Damien Rice, Bonobo en D’Angelo, is heteroseksueel en ondertussen een middenklasser in de slechtste pracht/krachtwijk van Nederland. Hij is sceptisch over zelfobservatie en -reflectie. ‘Omdat mensen verhalenvertellers zijn’, heeft iemand hem ooit horen zeggen. Daaraan gerelateerd, soms waagt hij zich aan zijn grote droom: het schrijven van fictieverhalen. Ooit wil hij een filmscenario afronden.

Zijn baard is zijn masker. Ook vindt hij die wel hip. Zodra mensen hem ‘taliban’ of ‘jezus’ noemen, neemt zijn baard enkele centimeters toe. Uit protest, denkt hij.

Een serieuze lezing onthult (en verhult impliciet) andere kenmerken: Dr. Sinan Çankaya heeft een bachelor in de culturele antropologie (Universiteit Utrecht, 2002-2005), een master in conflict resolution (University of Bradford, cum laude, 2005-2006) en is gepromoveerd in een onderzoek naar het in- en uitsluitingsproces van Turks-, Marokkaans- en Surinaams-Nederlandse politieagenten (Universiteit Tilburg, 2011). Ook heeft hij een jaar internationale betrekkingen en geopolitiek gestudeerd aan Université Vincennes-Saint Denis (Paris, 2003). Hij is niet alleen onderzoeker, maar werkt afwisselend als beleidsadviseur, consultant en workshopbegeleider. Ook draagt hij graag bij aan het publieke debat door radio-interviews te geven en opiniestukken te schrijven.

Zijn theoretisch blikveld is multidisciplinair: een potpourri van inzichten uit de culturele antropologie, sociologie, conflictstudies en criminologie met een thematische expertise van de politieorganisatie, politiecultuur, discriminatie, racisme, in- en uitsluiting, arbeidsverhoudingen en migratievraagstukken. Concreet heeft hij al eerder onderzoek gedaan naar (a) de migratiemotieven van Turkse arbeiders naar Cyprus, (b) de identiteitsbeleving van Turkse Nederlanders, (c) in- en uitsluiting van politieagenten uit etnische minderheidsgroepen, (d) horecadiscriminatie en (e) etnisch profileren (racial profiling).

Tussen 2007 en 2011 heeft hij diverse onderzoeken verricht voor de Politie Amsterdam-Amstelland, vaak als hoofdonderzoeker en supervisor in een onderzoeksteam. In zijn hoedanigheid als ‘luis in de pels’ en adviseur werd hij gevraagd om constructieve feedback te geven op de vanzelfsprekende denkbeelden van straatagenten. Ook heeft hij uiteenlopende trainingen en workshops ontwikkeld en gedoceerd, onder meer op de Politieacademie. Naast zijn activiteiten binnen de Nederlandse politieorganisatie, geeft hij regelmatig gastcolleges op universiteiten en Hbo-instellingen, neemt hij deel aan debatten en seminars, en verzorgt hij als freelancer lezingen, workshops en presentaties voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Zijn boeken naar discriminatie binnen de politieorganisatie (Welkom in Politië, 2008; Buiten veiliger dan binnen, 2011) en etnisch profileren (De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie, 2012) zijn uitgebreid besproken in de media. Ook zijn er kamer- en gemeenteraadsvragen gesteld naar aanleiding van deze onderzoeken. In een later stadium dienen ze vaak als directe input voor beleid. Adviezen uit zijn studie naar etnisch profileren door de Nederlandse politieorganisatie zijn bijvoorbeeld meegenomen in een strategisch plan van aanpak naar de Amsterdamse gemeenteraad.

Als externe onderzoeker van het lectoraat Burgerschap en Diversiteit van De Haagse Hogeschool heeft hij etnografisch onderzoek verricht naar agressie-incidenten op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Middels diepgaand, intensief en kwalitatief onderzoek heeft de onderzoeksgroep gekeken naar hoe ongewenste ontmoetingen tussen patiënten, bezoekers en het verplegend personeel ontstaan. Hij is een boek aan het afronden over dit onderzoek.

Momenteel is Sinan verbonden aan de Adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam. De Adviesraad adviseert het College van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd aangaande alle burgerschap- en diversiteitsvraagstukken. Zo heeft de Adviesraad recent rapporten geschreven over hyperdiversiteit, etnisch profileren, obesitas en segregatie.

Hij is ook ontwikkelaar van Straatrecht, samen met Blikopeners en Izi Solutions. Door mensen te trainen in juridische kennis, praktische tools, spreekvaardigheden en houdingsaspecten streeft Straatrecht naar een beheerste en respectvolle omgang van jongeren met politieagenten. Het doel van Straatrecht is om via vreedzame communicatie de relatie tussen jongeren en de politie te verbeteren.

Sinds juli 2015 is Sinan universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling bestuurswetenschappen en politicologie. Sinan zal zich blijven bezighouden met thema’s als governance, policing, de multiculturele samenleving, racisme en in- en uitsluiting.

Hij schrijft ook graag columns en verhalen, eerst bij Zaman Vandaag, daarna werd hij vaste columnist bij Advalvas. Sinds medio 2016 is Sinan gastcorrespondent ‘Micro-revoluties’ op De Correspondent.

Ook is hij bestuurslid van Humanity in Action Nederland.

Tot slot is hij ongeduldig, want maatschappelijk betrokken. Kritisch, maar probeert te argumenteren. En geeft brandstof door tegengas.