Kritisch, betrokken, onafhankelijk en nieuwsgierig

Nieuw! Bestel!

 

BUITEN VEILIGER DAN BINNEN
In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie (2011)

 

Agenten van etnische minderheidsgroepen zijn externe ordehandhavers en interne ordeverstoorders. Buiten op straat handhaven ze de orde. Binnen in de organisatie wijken ze af van de normale gang van zaken en verstoren ze de bestaande orde. Dit leidt tot spanningen. Bedoeld of onbedoeld, de gevolgen zijn groot. Sommige agenten uit etnische minderheidsgroepen voelen zich daardoor buiten op straat veiliger dan binnen op het bureau.


NU BESTELLEN!