Kritisch, betrokken, onafhankelijk en nieuwsgierig


DE CONTROLE VAN MARSMANNETJES EN ANDER SCHORRIEMORRIE
Het beslissingsproces tijdens proactief politiewerk (Boom Lemma, 2012)

De controle van marsmannetjes

Tijdens proactief politiewerk beschikken straatagenten over een aanzienlijke vrijheid om naar eigen inzicht op te treden. Agenten kunnen echter niet alle criminaliteit aanpakken, alle wetten handhaven en alle mensen controleren. Ze moeten keuzes maken. Soms surveilleren ze meer in een bepaalde buurt of geven ze een jeugdgroep meer aandacht. Dit boek geeft vanuit een cultureel-cognitieve benadering inzicht in deze alledaagse beslissingen van straatagenten.

In de praktijk hanteren agenten beelden van risicovolle burgers en werken zij met een selectieprofiel. Personen die naar het selectieprofiel neigen, worden eerder gecontroleerd. In plaats van zich te richten op concrete daders en gedragingen leidt dit tot (zelf)sturing op het niveau van risicopopulaties. Als gevolg zijn sociale categorisatie, status en prestige onlosmakelijk verbonden aan proactief politieoptreden. De handhaving van de openbare orde bestendigt de grenzen tussen positief gewaardeerde ‘normale’ burgers en de groepen die ‘er niet bij horen’.

 

 

NU BESTELLEN!

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


BUITEN VEILIGER DAN BINNEN
In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie (Eburon, 2011)

 

Agenten van etnische minderheidsgroepen zijn externe ordehandhavers en interne ordeverstoorders. Buiten op straat handhaven ze de orde. Binnen in de organisatie wijken ze af van de normale gang van zaken en verstoren ze de bestaande orde. Dit leidt tot spanningen. Bedoeld of onbedoeld, de gevolgen zijn groot. Sommige agenten uit etnische minderheidsgroepen voelen zich daardoor buiten op straat veiliger dan binnen op het bureau.

Vanaf de jaren tachtig werkt de politieorganisatie hard aan zowel het binnenhalen als het binnenhouden van politieagenten uit etnische minderheidsgroepen. Ondanks talloze beleidsinitiatieven blijven de resultaten achter bij de gestelde doelen. Leden van etnische minderheden hebben vaak een negatieve werkbeleving en verlaten dikwijls de organisatie. Mijn etnografisch onderzoek biedt levendige en gedetailleerde voorbeelden van de wijze waarop de in- en uitsluiting ontstaan in alledaagse ontmoetingen binnen de politieorganisatie.

 
NU BESTELLEN!

 

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

WELKOM IN POLITIË (2008)

    Welkom in Politië

In het landelijk onderzoek van Bureau Driessen (2007) kwam naar voren dat etnische minderheden zich achtergesteld voelen bij promoties en beoordelingen en dat ze zich vaker minder veilig voelen in tegenstelling tot hun autochtone collega’s. Als gevolg hiervan zouden zij vaker overwegen om een andere baan te kiezen. Overgevoelige zeurpieten? Politiek correcte slachtofferrol-vervullers? Het kwantitatieve onderzoek van Van Tankeren (2007) naar ‘Het preventieve integriteitsbeleid van de politie Amsterdam-Amstelland’ toonde aan dat racistische grapjes door één op de drie collega’s zo af en toe wordt gehoord op de werkvloer. Te lange tenen en humorloos?

In dit antropologisch onderzoek wordt gekeken naar de onbewuste en subtiele vertogen van in- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie. Wat zijn de dominante vanzelfsprekende aannames van politieagenten over etnische groepen, zowel binnen de organisatie, als in de stad Amsterdam, het werkterrein van de dienders? Zorgen deze vanzelfsprekendheden voor een bepaalde in-, dan wel uitsluiting?