Kritisch, betrokken, onafhankelijk en nieuwsgierig

 

ADVIES EN ONDERZOEK

 

Een veranderende samenleving vereist flexibiliteit en vernieuwing van bedrijven, organisaties en instituties. Wie verandert, blijft effectief en efficiënt. Of productief. Zo niet, professioneel.

Sinan Çankaya kan u bijstaan bij het begrijpen en oplossen van complexe vraagstukken. Zijn visie is dat onderzoek de opvattingen, denkbeelden en routines van de betrokkenen in beeld moet brengen. Het onderzoek ontstaat dus mét de mensen. Het kerndoel is om praktische ingrepen te ontwikkelen op basis van een gedegen inzicht in de alledaagse routines van mensen.

Afhankelijk van de vraag kan er gekozen worden voor een crashadvies (twee dagen veldwerk) of een langdurig onderzoekstraject.

Maar elk verzoek is uniek. Daarom wordt samen met u de juiste strategie of aanpak bepaald. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Thema’s

Cultuuranalyse

In- en uitsluiting

Marktanalyse

Professionaliteit

Samenwerking

Communicatie

Exit-onderzoek

Onderzoeksmethoden

Diepte-interviews

Participerende observatie

Focusgroepen

Mogelijke vragen:

(a) Hoe kijken onze werknemers naar zichzelf, het werk, de leiding en/of organisatie, en welke betekenissen verlenen zij daaraan?

(b) Hoe doen we dingen?

(c) Wat behoren we te doen voor succes?

(d) Waarom doen we, wat we doen?

    View Sinan Çankaya's profile on LinkedIn